Dino Krupić

Dino Krupić

Latent Growth Curve Analysis – analiza za longitudinalne nacrte istraživanja

Prvi cilj znanosti je opisati, drugi objasniti, a treći predvidjeti određene fenomene. Raditi predikciju temeljenu na empirijskim podacima možemo samo uz pomoć longitudinalnih istraživanja. Na radionici će se govoriti o metodologiji i obradi podataka dobivenih longitudinalnim istraživanjima. Iako će se kratko navesti analiza trenda i ANOVA na podacima dobivenih ponovljenim mjerenjima (uglavnom navodeći ograničenja takvih analiza), glavni sadržaj radionice bazirat će se na latentnu analizu rasta krivulje (eng. Latent Growth Curve Analysis) koja predstavlja kombinaciju regresijskog pravca i strukturalnog modeliranja na podacima koji su prikupljani u više navrata. Radionica je pogodna za sve zainteresirane koji imaju osnovno znanje o korelacijama, regresiji i (barem načelno) strukturalnom modeliranju. Navedena analiza pogodna je za sva istraživačka pitanja, neovisno o kojem dijelu društvene znanosti je riječ.


Dino Krupić je poslijedoktorand na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku gdje je angažiran na kolegijima koji se odnose na primijenjenu metodologiju i psihometriju te psihologiju ličnosti. U znanstvenom radu najviše se bavi proučavanjem biološke osnove ličnosti u okviru teorije osjetljivosti na potkrepljenje, uporabom virtualne realnosti u izazivanju reakcije straha i anksioznosti te razvojem ličnosti i izvršnih funkcija kod djece. Do sada je objavio 18 znanstvenih radova i poglavlja u knjigama iz znanstvenoga područja psihologije. Dobitnikom je dviju nagrada Filozofskoga fakulteta u Osijeku za znanstvenu aktivnost – 2016. i 2018. godine.